Homepage / Heden / Begane grond / Kapittelzaal

Kapittelzaal

Kapittelzaal

Kapittelzaal capitulum (Latijn) samengevat, samenkomst

Ruimte waar de kloostergemeenschap zich tussen ca. 1470 en 1590 verzamelde bij belangrijke aangelegenheden. Hier vond ook het kapittel plaats. Dat is de bijeenkomst van leden van de ordegemeenschap voor overleg, uitwisseling van wetenswaardigheden en vaststellen van de regels. Ongehoorzame kloosterlingen werden in de Kapittelzaal tot de orde geroepen, gekapitteld.

Augustinus: 'Het komt in de eerste plaats de overste toe ervoor te zorgen dat men alles wat hier gezegd is, ook naleeft en dat men overtredingen niet achteloos voorbijgaat. Het is zijn taak op fouten te wijzen en ze te verbeteren. Wat zijn bevoegdheid of kracht te boven gaat, zal hij voorleggen aan een priester, wiens gezag in bepaalde opzichten groter is dan het zijne.' 'Gehoorzaam aan uw overste als aan een vader, maar ook met de achting die u hem verschuldigd bent omwille van zijn taak, ander misdoet u tegen God in hem. Dat geldt nog meer voor de priester die voor u allen zorg draagt.' 'Door liefdevol te gehoorzamen bewijst u niet alleen medelijden te hebben met uzelf, maar ook met uw overste. Want ook voor uw gemeenschap geldt: hoe hoger men geplaatst is, hoe meer gevaar men loopt.' (Regel, Hoofdstuk VII, respectievelijk 2, 1 en 4).

Kapittelzaal

Oorspronkelijk was de huidige toegangsdeur niet aanwezig. De kloosterlingen kwamen binnen via een deur in de sacristie. Langs de wanden waren vijftig zitplaatsen. Van 1604 tot 1933 maakte deze zaal deel uit van de woning van de predikant.

Burgemeesters- of stadskamer Op de schouw van de in de tijd van de kruisheren niet aanwezige haardpartij staat gestuukt het wapen van de stad Groningen: een dubbele adelaar met kroon (Habsburger elementen, 18de eeuw). Dit is een souvenir uit begin 18de eeuw. Afgevaardigden van de stad Groningen pleegden hier bijeenkomsten te beleggen. Vandaar dat de Kapittelzaal in die periode ook wel burgemeesters- of stadskamer werd genoemd.

Rococowand De Rococowand met schelpmotief en groen/grijze kleur dateert uit 1750. De wand stond verder naar voren en de deuren, links en rechts, gaven toegang tot de daarachter liggende bedstee. Omdat er een tekort aan slaapplaatsen was werd deze situatie gecreëerd voor leden van de veencommissie die tijdens hun inspectietochten in het Klooster wilden overnachten. De destijds aanwezige kruisvensters waren smaller. Daartussenin stond waarschijnlijk een buffetkast.

Vloer en plafond Vloer en plafond zijn origineel en derhalve bijna 550 jaar oud. Het plafond heeft gotisch houtsnijwerk en is beschilderd met rood en groene verf op basis van plantenextracten. De eikenhouten vloer zit vast met handgesmede nagels waarvan de koppen zijn platgeslagen. De zwarte verkleuringen rond de nagels kwam tot stand door gebruik van was. Dwarsstreepjes in het hout, golvende patronen, duiden erop dat de planken met de hand gezaagd zijn.

Huwelijkslocatie Sinds 1990 is de Kapittelzaal een van de locaties van de gemeente Vlagtwedde waar het burgerlijk huwelijk of de partnerschapbevestiging kan plaatsvinden. Deze zaal wordt ook gebruikt voor ondermeer vergaderingen en lezingen.

Film Gedurende de openstelling van Klooster Ter Apel worden in de Kapittelzaal films vertoond. Op dit moment is er een educatieve speelfilm te zien die het overkoepelende verhaal vertelt van Klooster Ter Apel in Virtual Reality.

» Huwelijkslocatie
» Klooster Ter Apel in Virtual Reality

2024 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl