Homepage / Colofon

Colofon

© Museum Klooster Ter Apel

Op de inhoud en vormgeving van deze website rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Museum Klooster Ter Apel.

Redactie Marjan Brouwer (eindredactie)
Anastasia vanderWerff-Podgórski

Fotografie Siny Scholte Aalbes-Schomaker
Laurence Changeat
Jans Kuper
Roelfien Nieborg
Piet Notenbomer
Henk Penning
Toon Uijttewaal
Anastasia vanderWerff-Podgórski
e.a.

2023 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl