Homepage / Actueel / Kruidentuin Actueel / Archief / Groot Glaskruid

10.10.2015   Groot Glaskruid

In een rustig herfstweertje hebben Janneke en ik de paden in de tuin mos- en onkruidvrij gemaakt. Met name het Parapluutjesmos (Marchantia polymorpha) dreigde het grint langzaam van ons over te nemen. Tot grote verassing kwam Gerda ook nog even kijken. Zij is herstellede van een heupoperatie. Gelukkig loopt ze alweer (bijna) als een kieviet.

Er bloeit niet zoveel meer in de tuin daarom vandaag aandacht voor een plant die niet mooi bloeit en zelfs tamelijk onooglijk is maar zeker een plaats verdiend in een kruidentuin. Het Groot Glaskruid (Parietaria officinalis) is familie van de Brandnetel (Urtica) maar heeft geen brandharen.

De naam Glaskruid slaat op het gebruik van de ruwe bladeren als poetsmiddel voor glas. Parietaria komt van het Latijnse paries (wand), de plant groeit namelijk op of bij muren. Al sinds de oudheid wordt de plant als geneeskruid toegepast. Zo schreef aan het begin van de jaartelling Dioscorides in zijn Materia Medica het Glaskruid voor tegen oude hoest, nierstenen en druppelplas:

"Neem van glaskruid vier handen vol, kook het in water of wijn tot een pint en laat hiervan een roemertje vol drinken."

In de herschreven versie van Dodonaeus Cruydt-boeck uit 1644 staat het volgende over Glaskruid:

Als iemandt van hooghe ghevallen is, ende sijn leden ghekroockt
oft verstuyckt heeft, salmen daer een plaester op legghen, van
Glas-cruydt ende Bocken oft Geyten ruet (vet) ghemaeckt.
'T selve cruydt in water oft wijn ghesoden, ende dan ghedroncken,
is goedt teghen den ouden hoest, graveel (niergruis) ende verstoptheydt
van de pisse, ende is teghen de selve ghebreken van der blasen
niet alleen goet van binnen inghenomen; maer is daer oock seer nut in,
in water ghesoden zijnde, ende van buyten warm op de blase gheleydt.
Glas-cruydt verdrijft de schorftheydt die 't hayr doet uyt vallen,
ende oock de witte vlecken ende zeerigheydt, alleen daer op gheleydt.
Het opent de spene, ende gheneest de fistels ende holle sweeringhen
met wat souts ghewreven ende daer opgheleyt.

De Engelse herbaliste Mrs. M. Grieves schreef in 1931 In haar beroemde 'A Modern Herbal':

"Pellitory-of-the-Wall is a most efficacious remedy for stone in the bladder, gravel, dropsy, stricture and other urinary complaints. Its action upon the urinary calculus is perhaps more marked than any other simple agent at present employed."

Het Glaskruid wordt tegenwoordig nog steeds in veel kruidengeneeskundige boeken geprezen om zijn versterkende werking voor de nieren en wordt het aanbevolen om zijn urine drijvende werking.

Nico Rookmaker

» Bekijk de Kruidentuin op de 3D-plattegrond

Meer artikelen Kruidentuin ActueelRubriek Nico Rookmaker
Co÷rdinator Kruidentuinlieden
2021 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl