Homepage / Organisatie / Donateurs / Informatie Fiscale Giftenaftrek

Informatie Fiscale Giftenaftrek

Voorts willen wij u wijzen op het feit dat de Nederlandse overheid een fiscaal beleid voert dat schenkingen aan goede doelen aanmoedigt; er zijn zoals hieronder blijkt voor particulieren bijzondere regels.

De inkomstenbelasting biedt een faciliteit voor personen die het Klooster éénmalig dan wel meerdere jaren een wat groter bedrag willen schenken: de giftenaftrek. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde periodieke en andere giften.

Periodieke giften

Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen [lijfrente] aan een in Nederland gevestigde [culturele] instelling of vereniging die eindigen ofwel na minimaal vijf jaar ofwel bij het overlijden. Giften in deze vorm zijn onbeperkt, dat wil zeggen zonder drempel en zonder bovengrens, aftrekbaar en leveren daardoor maximaal belastingvoordeel op. Deze periodieke giften dienen bij notariële akte te geschieden.

Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid die onze website hiertoe biedt, zorgen wij ervoor dat er een notariële akte wordt opgemaakt. U hoeft slechts de volmacht tot schenking samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar ons op te sturen. Indien u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dient u de volmacht ook door uw partner te laten tekenen.

Voorbeeld Indien u zou besluiten niet in één keer € 2000 te schenken, maar gedurende vijf jaar € 400 per jaar in de vorm van een lijfrente, kan dit voor u een grotere belastingbesparing opleveren. Nu kwalificeren de schenkingen immers als periodieke gift en zijn onbeperkt aftrekbaar.

U realiseert gedurende vijf jaar een belastingbesparing van € 208 [tarief 52%] per jaar. Netto kost de schenking van € 400 in dit geval € 192 per jaar. De kosten van de notariële akte zullen overigens voor onze rekening komen.

Meer informatie Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via 0599 581370 of per e-mail.

2023 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl