Homepage / Organisatie / Vacatures / Secretaris bestuur

Secretaris bestuur

Vacature secretaris bestuur

Wij zoeken een nieuwe secretaris. Conform het rooster van aftreden komt die positie in ons stichtingsbestuur dit jaar vrij.

Museum Klooster Ter Apel

Uniek in Noordwest Europa, gelegen in het prachtige Westerwolde, ligt een cultuurhistorische parel: voormalig Kruisherenklooster Domus Novae Lucis - Huis van het Nieuwe Licht, uit 1465. Het enige nog bestaande middeleeuwse plattelandsklooster ligt rustiek in een 200 ha. groot bos met veel wandel- en fietsmogelijkheden. Museum Klooster Ter Apel is een geregistreerd museum, dat het verhaal uitdraagt van de 34 middeleeuwse kloosters in Groningen en het kloosterleven in het algemeen, de positie van het Kruisherenklooster Ter Apel daarin en de invloed op de ontwikkeling van Westerwolde in het bijzonder. Naast de vaste collectie worden boeiende wisselexposities georganiseerd. Binnen het museum ligt een prachtige kloostertuin met meer dan 200 verschillende kruiden en planten. Het museum wordt mede gebruikt als een sfeervolle huwelijkslocatie en heeft een leuke kloosterwinkel met een verrassend assortiment.

De komende jaren wil het museum herinrichten om het verhaal van het kloosterleven en de kloosterfunctie beter te kunnen vertellen. De herinrichting gebeurt met de focus op toegankelijkheid, ook voor (maar niet uitsluitend) bezoekers met een beperking, omdat wij geloven dat dat een betere bezoekersbeleving voor iedereen garandeert. Bij het museum werken 9 enthousiaste medewerkers (vaste en oproepkrachten) onder de dagelijkse leiding van een directeur. Daarnaast wordt het museum bijgestaan door circa 75 actieve vrijwilligers.

Voor beleidsplannen en jaarverslagen zie de pagina Stichting.

Foto: Joop van Putten

Stichtingsbestuur

Museum Klooster Ter Apel (MKTA) is een stichting en kent een eindverantwoordelijk bestuur. Het bestuur stelt kaders en controleert en functioneert op afstand van de organisatie, volgens een bestuur plus directie model. Wij beoordelen en toetsen daarbij op hoofdlijnen de uitvoering van het beleid zonder op de directiestoel te willen zitten.

Het bestuur komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur en voert deze uit binnen de beperkingen van een kleine organisatie. Diversiteit en inclusie vormen daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Conform het rooster van aftreden zal dit jaar de secretaris terugtreden als bestuurslid. Voor de vacante positie zoekt MKTA nu een nieuwe secretaris.

Functieprofiel secretaris

Wij proberen het bestuur zodanig samen te stellen dat de individuele leden met hun specifieke kennis en ervaring bijdragen. Van ons nieuwe bestuurslid verwachten wij affiniteit met kunst, cultuur en geschiedenis en een kritisch analytisch beoordelingsvermogen. Maatschappelijke betrokkenheid, beschikken over relevante netwerken en ervaring met politiek bestuurlijke omgevingen strekken tot aanbeveling. Net als van de andere bestuursleden verwachten wij van de secretaris integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Benoeming

De nieuwe secretaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. Het betreft een onbezoldigde functie. Reiskosten worden vergoed op basis van een kilometervergoeding. Het bestuur streeft naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur moedigen wij vrouwen aan te solliciteren.

Procedure U kunt uw interesse kenbaar maken door uw motivatiebrief vergezeld van CV vóór 22 april 2024 naar de voorzitter van het bestuur te mailen (karel@geijzendorffer.nl). Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, de heer drs.ir. K.F. Geijzendorffer op telefoonnummer 0622668801.
» Naar de mobiele versie van de site » Naar de desktopversie van de site

2024 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl