Homepage / Actueel / Exposities / Archief / Rijkdom in Eenvoud

Rijkdom in Eenvoud

locatie Priorkamer 3D-plattegrond
datum21.01.2006 - 11.06.2006

Rijkdom in Eenvoud

Tot en met 5 juni 2006 is in Klooster Ter Apel de tentoonstelling "Rijkdom in eenvoud. Laatmiddeleeuwse handschriften uit Klooster Soeterbeeck" te bezoeken. Deze tentoonstelling, samengesteld door dr. Hans Kienhorst, werd in samenwerking met de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit en de Universiteitsbibliotheek Nijmegen gerealiseerd.

In de laatste jaren van de twintigste eeuw werd door het Brabantse vrouwenklooster Soeterbeeck in het dorpje Deursen bij Ravenstein het dramatische besluit genomen om de deuren te sluiten. De nog aanwezige zusters verhuisden naar een klooster-bejaardenhuis. Hiermee werd een tot in de middeleeuwen reikende traditie afgebroken. De zusters augustinessen schonken hun gebouwen, de kloosterinventaris en hun bibliotheek met vroege drukken en oude manuscripten aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De priorij Soeterbeeck vertegenwoordigde de vrouwelijke tak van de Moderne Devotie. De middeleeuwse handschriften van Soeterbeeck zijn bijzonder, vooral ook omdat deze boeken eeuwenlang en tot ver in de twintigste eeuw intensief en zorgvuldig binnen de kloostermuren in gebruik bleven. In de geest van de Moderne Devotie was soberheid en eenvoud troef in Soeterbeeck. De manuscripten getuigen hiervan en het gaat dan ook niet om rijk verluchte handschriften met mooie miniaturen, maar om doorleefde boeken die de eeuwen hebben getrotseerd. Hun rijkdom ligt op een heel ander, inhoudelijk en geestelijk vlak. Ze geven bij elkaar een uitstekend beeld van het religieuze leven in een laatmiddeleeuws vrouwenklooster.

Het boek "Rijkdom in eenvoud" presenteert de perkamenten en papieren nalatenschap van Klooster Soeterbeeck als de resterende materiële getuigenis van het laatmiddeleeuws kloosterleven. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de problematiek van conserveren en restauratie die een dergelijke boekenverzameling onontkoombaar met zich meebrengt.

De tentoonstelling laat 45 handschriften en een aantal fragmenten zien in een kader dat het middeleeuwse kloosterleven suggereert, van intrede tot graf. Korte toelichtingen vertellen meer over de manuscripten, het kloosterleven, en de conserveringsproblematiek van de intensief gebruikte middeleeuwse manuscripten.

De begeleidende publicatie door dr. Hans Kienhorst e.a., 148 pp., full colour ge´llustreerd, uitgegeven door Nijmegen University Press / Stichting Nijmeegse Kunsthistorische Studies, kost € 17,50 en is te koop in de Kloosterwinkel.

2021 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl