Bouwen, Bezinnen, Behoeden

Homepage / Actueel / Exposities / Archief / Bouwen, bezinnen, behoeden

datum 22 december 2017 t/m 4 maart 2018 locatie Galerie II 3D-plattegrond

Een selectie afbeeldingen van Klooster Ter Apel
rondom de restauratie van 1931-1933.

Zorgwekkende situatie In de 19e eeuw kwam het voormalige Klooster Ter Apel onder de zorg van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. Na klachten over de zorgwekkende situatie wilde architect P.J. Cuypers het doksaal en de koorbanken een andere bestemming geven. Dankzij Rijksbouwmeester C.H. Peters is dat niet gebeurd. Na herhaald aandringen vond uiteindelijk tussen 1931 en 1933 op initiatief van de Stad Groningen, destijds eigenaar van de Kloosterenclave Ter Apel, een grootscheepse restauratie plaats.

Grootscheepse restauratie Vanaf 16 maart 1931 werd onder leiding van ir. C.L. de Vos tot Nederveen Cappel, ingenieur der Stadsbezittingen te Groningen, de restauratie uitgevoerd. Het kloostergebouw werd ontdaan van jongere bouwonderdelen en oude delen werden hersteld. De kerkmuren werden versterkt, de ingestorte gewelven hersteld en in de kerk werden nieuwe gewelven gemaakt. De houten kozijnen van de kloostergebouwen werden vervangen door zandstenen traceringen met spitsboogvorm, die volgens de oorspronkelijke gevelindeling werden ingemetseld. Het in 1883 aangebrachte pleisterwerk werd van de oostgevel verwijderd en ook de binnenmuren werden ontdaan van het stucwerk.

Expositie

De expositie "Bouwen, bezinnen, behoeden" toont een selectie afbeeldingen van het Klooster Ter Apel voor, tijdens en na de restauratie. Met oude foto’s, tekeningen, etsen, krantenartikelen en publicaties en het logboek van de restauratiecommissie.

2021 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl