Homepage / Actueel / Exposities / Archief / 800 JAAR KRUISHEREN

Expositie en feestelijke Open Dag
in Klooster Ter Apel

Met een bijzonder Generaal Kapittel in Klooster Sint Aegten te Sint Agatha nabij Cuijk vieren de kruisheren hun 800-jarig bestaan in september 2010. Kruisbroeders - de naam waaronder de reguliere kanunniken aanvankelijk bekend stonden - vormden de eerste gemeenschap van de Orde van het Heilig Kruis op initiatief van de Zalige Theodorus van Celles in 1210 te Clairlieu nabij Hoei aan de Maas in België. Clairlieu, een Plaats van Licht, roept de vreugde op van een bijzondere ontmoeting tussen God en een bepaalde groep mannen die naar een gemeenschappelijke bestemming en toekomst verlangden. De kruisheren laten weten dat zij met dit jubileum onder de titel Starting Afresh from A Place of Light opnieuw willen beginnen vanaf het begin: ‘Wij vieren het verblindend licht van God die, 800 jaar geleden, deze Plaats van Licht aanzien gaf. Wij eren de beginvonk van dit Licht. Wij vieren het oerbegin van onze oorsprong als broederlijke Gemeenschap door Licht te zijn voor anderen in het teken van het Kruis.’

Klooster Bentlage

Klooster Ter Apel, in 1465 door de kruisheren gesticht vanuit het moederklooster Sint Gertrudis in Bentlage nabij Rheine in Duitsland, zal ook aandacht besteden aan het jubileum. Er wordt een kleine, maar fijne expositie ingericht en de organisatie van een feestelijke Open Dag is in voorbereiding. Bovendien is het Groepsarrangement Oord van Licht tot stand gekomen waarbij deelnemers een bezoek brengen aan zowel Klooster Ter Apel als Klooster Sint Gertrudis in Bentlage.

Jubileumboek kruisheren
Op verzoek van de Europese provincie van de kruisheren heeft dr. Roger Janssen o.s.c., de internationaal gerespecteerde historicus van de kruisheren, het jubileumboek Oord van helder licht - 800 Jaar Orde van het Heilig Kruis 1210-2010 geschreven.
In 9 hoofdstukken, die de 9 belangrijke perioden van de orde behandelen, geeft hij steeds een algemene kijk op de geschiedenis om dan in te gaan op de orde zelf. Uiteraard komt Klooster Ter Apel daarin ook aan bod.
Het ‘Nawoord’ is interessant omdat Janssen daar aangeeft wat in die 800 jaar veranderd is en wat de toekomst van de orde is of kan zijn: ‘Religieuze ordes hebben een levensduur van 200 jaar. De kruisheren hebben dat toch vier keer beter gedaan. Als je dat kan, moet en mag je niet wanhopen!’
Het 384 pagina’s tellende, rijk geďllustreerde boek (verzorgd door dr. Mieke van Zanten) wordt gecompleteerd met een alfabetische lijst van termen die het de lezer die minder vertrouwd is met het religieuze vocabularium, een stuk makkelijker maakt. Oord van helder licht is voor € 25,00 te koop in de Kloosterwinkel van Klooster Ter Apel.

Kruisheren & Klooster Ter Apel

Odilia Schrijn, collectie Klooster Steinhaus,
D-Beyenburg

Onder de titel Kruisheren & Klooster Ter Apel vindt van 22 augustus tot en met 10 oktober a.s. in de Priorkamer een expositie plaats van objecten die herinneren aan de kruisheren en de geschiedenis van het Klooster. Objecten uit de eigen collectie (ondermeer bouwfragmenten), maar ook uit de collecties van het kruisherenklooster Steinhaus in Wuppertal/Beyenburg, Duitsland, het Groninger Museum en de Groninger Archieven.
Uit Klooster Steinhaus komt een kostbaar Sint Odilia Schrijn met relikwie van deze belangrijkste patrones van de kruisheren. Het schrijn uit 1964 is beschilderd met afbeeldingen zoals deze werden aangebracht op het originele Odilia Schrijn uit 1292, thans aanwezig is in Klooster Marienlof in Colen/Kerniel, België.
Het Groninger Museum stelt in bruikleen beschikbaar een bijzonder Vrouwenkopje van licht zandsteen dat eertijds op de Kloosterenclave van Ter Apel werd gevonden. Daarnaast vijf olieverf schilderijen die (Gezicht op) Klooster Ter Apel tonen door artistieke interpretaties van Arnold H. Koning, A. Quaestius en Tjakko Borgesius tussen 1804 en 1888. Het originele charter met zegels van en enige oude oorkonden die betrekking hebben op Klooster Ter Apel worden tentoongesteld uit de collectie van de Groninger Archieven.

Arnold Hendrik Koning, Klooster Ter Apel, collectie Groninger Museum

↑ Terug naar boven

Oord van Licht

Van 29 augustus 2010 tot 27 februari 2011 presenteren de stedelijke Musea Rheine in Klooster Bentlage de speciale expositie 800 Jaar Kloosterleven - Het cultuurerfgoed van de kruisheren in West-Europa. Gelet op de tentoonstellingen in Kooster Ter Apel en Klooster Bentlage is het groepsarrangement Oord van Licht ontwikkeld waarbij de deelnemers beide exposities bezoeken. Maar ook na deze periode blijft dit arrangement te boeken via de website van Klooster Ter Apel of telefoon: 0599 581370.

Meer informatie over groepsarrangement Oord van Licht
↑ Terug naar boven

Feestelijke Open Dag

Kanunnikenkerk, richting DoksaalZondag 26 september a.s. staat een Open Dag op het programma, waarbij bezoekers het Klooster gratis kunnen bezoeken en in staat worden gesteld om kennis te maken met de spiritualiteit van de kruisheren. Deze dag begint om 10.00 uur met een Eucharistieviering in de Kanunnikenkerk die zal worden geleid door Huub Wagemans o.s.c., Prior-Provinciaal van de Europese Provincie van de Orde van het Heilig Kruis, en waaraan ook medewerking zal worden verleend door het zangkoor van de RK parochie St. Willibrordus in Ter Apel. Kanunnik Wagemans wordt die dag vergezeld door zijn confraters Piere-Paul Walraet en Edgard Claes alsmede 3 novicen uit Duitsland. Zij staan open voor vragen van de bezoekers en spreken tussen 13.00 en 17.00 uur in de Kapittelzaal twee maal drie kwartier met belangstellenden over het leven en werk van de kruisheren. De kruisheren Huub Wagemans en Fritz Timmermans zijn overigens ook op zaterdagmiddag 25 september a.s. aanwezig in het Klooster.

↑ Terug naar boven

2021 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl