Homepage / Organisatie / Vacatures / Voorzitter Bestuur

Vacature Voorzitter Bestuur

Het bestuur van Stichting Museum Klooster Ter Apel zoekt een voorzitter.

Museum Klooster Ter Apel

Uniek in Noordwest Europa, gelegen in het prachtige Westerwolde, ligt een cultuurhistorische parel: voormalig Kruisherenklooster Domus Novae Lucis - Huis van het Nieuwe Licht, uit 1465. Het enige nog bestaande middeleeuwse plattelandsklooster heeft de status van UNESCO 'top 100'-monument en ligt rustiek in een 200 ha. groot bos met veel wandel- en fietsmogelijkheden. Museum Klooster Ter Apel is een geregistreerd museum, dat het verhaal uitdraagt van de 34 middeleeuwse kloosters in Groningen en het kloosterleven in het algemeen, de positie van het Kruisherenklooster Ter Apel daarin en de invloed op de ontwikkeling van Westerwolde in het bijzonder. Naast de vaste collectie worden boeiende wisselexposities georganiseerd. Binnen het museum ligt een prachtige kloostertuin met meer dan 200 verschillende kruiden en planten. Het museum wordt mede gebruikt als een sfeervolle huwelijkslocatie en heeft een leuke kloosterwinkel met een verrassend assortiment.

Voor beleidsplannen en jaarverslagen zie deze pagina.

Museum Klooster Ter Apel (MKTA) is een stichting en kent een onbezoldigd bestuur dat eindverantwoordelijk is. Het bestuur werkt zijn rol uit als een kader stellend en controlerend bestuur en functioneert op afstand van de organisatie, volgens een bestuur plus directie model.

Het bestuur komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur en voert deze uit binnen de beperkingen van een kleine organisatie.

Op dit moment bestaat het bestuur uit: mr F.A. Bergman, voorzitter; dr. R.F.E. Wolf, secretaris; drs. H.H. Keuker RA, penningmeester; drs. W.J. Witteveen; dhr. K. Levenga.

Conform het rooster van aftreden zal in 2022 de heer mr F.A. Bergman reglementair terugtreden als bestuurslid en voorzitter. Voor de vacante positie zoekt MKTA nu een nieuwe voorzitter.

Profiel

Banden met de regio is een pré, maar niet noodzakelijk. Dit geldt ook voor kennis van de cultuursector en de museale wereld. Naast bovengenoemde achtergronden verwachten wij van bestuursleden:

  • HBO/Academisch werk en denkniveau
  • Affiniteit met kunst, cultuur en geschiedenis
  • Kritisch analytisch beoordelingsvermogen
  • Integer, met verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
  • Kunnen beoordelen en toetsen van directie, zonder daarbij op de stoel te zitten van directie
  • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies en kunnen sparren met directie
  • Ervaring met gesubsidieerde organisaties
  • Heeft ervaring met politiek bestuurlijke omgevingen
  • Maatschappelijk betrokken en beschikt over relevante netwerken
  • In staat op hoofdlijnen ontwikkelingen en beleid te volgen en daarop in te spelen

Benoeming en honorering

De bedoeling is dat de beoogde voorzitter wordt benoemd voor een periode van 4 jaar met daarna de mogelijkheid tot verlenging 4 jaar. Het betreft een onbezoldigde functie. Reiskosten worden vergoed op basis van een kilometervergoeding.

Procedure

U kunt uw interesse schriftelijk kenbaar maken door uw motivatiebrief vergezeld van CV vóór 29 januari 2023 naar de secretaris, de heer Wolf te sturen (rfewolf@gmail.com). Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter van het bestuur, de heer mr F.A. Bergman (bergman@djbnotarissen.nl).

2023 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl