Homepage / Historie / So ging dat... / Verhalen / Deel II - Even wandelen...

Deel II - Even wandelen...

Wanneer we vanaf de plek waar de watermolen van Klooster Ter Apel heeft gestaan in zuidelijke richting lopen komen we bij de Poortweg. Deze stond vroeger bekend als Susterseweg, ofwel de weg naar Sustrum. In de zomer, wanneer het moeras droog was, kon men van het Klooster via die weg naar Sustrum in Duitsland komen.

Over de Molen A lag een bruggetje: het Eschenbrug. Het bos aan de oostkant van de Molen A had de naam Essenbos. Kloosterboeren gebruikten het essenhout voor gereedschap: knuppels, stelen van hamers en bijlen.

Het Essenbrugje

Op deze plek maakt de Molen A een bocht naar links en vervolgens, na 50 m., een bocht naar rechts. De Molen A was in vakken, zogenaamde stouws (of stuwen), verdeeld. Hieraan dankte het stouwbos, dat tussen de Molen A en de stadsboerderijen lag, zijn naam. Nu is deze naam verbasterd tot stormbos. Achter de boerderij van de familie Kruit zat zo'n stouw in de Molen A. Deze stouw hield het water in de oostelijke gracht, die in westelijke richting naar het poortgebouw van het Klooster liep, op peil.

Wanneer we verder naar het zuiden lopen komen wij bij het Agodorp. Het bos ten westen van het dorp heet de Wijert, hetgeen vijver betekent. De mensen van het Klooster noemden die vijver de Dobbe of Herenvischerie. Het werd door de kruisheren uitgediept en diende als reservebassin voor de watermolen. Schuitema Meijer schrijft dat men ook in de Dobbe en in de Mussel A heeft gevist.

In de 18e eeuw werd er nog getrakteerd op een borrel voor het opschonen van de Dobbe.

In 1836 dempte men de Dobbe en plantte er een bos op. Als u door de Schotslaan ten noorden van Wonderwereld loopt en in de richting van het Agodorp kijkt, kunt u aan de laagte in het bos zien waar de diepste plek van de Dobbe is geweest.

Er zijn ook kleine slootjes, de zogenaamde rabatten, die van naar oost en naar west lopen, waarop eiken gepland zijn. Rabatten kunt u zien in alle bossen behalve in de Vossenberg, de Middenbroek en het Tempelbos.

200 Meter verder loopt de Molen A tegen de dijk van het Ruiten A kanaal dood. Het gebied dat hierachter ligt en waarop de fabriek van Agodorp gebouwd is, was voorheen zeer laaggelegen en behoorde tot Broekland.

Tot zo ver gaan we.

Plattegrond: detail van de 'Caarte van 't clooster Ter Apel', door E.J. Eltjens, 1767 (Gemeentearchief Groningen)

2024 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl