Homepage / Actueel / Nieuws / Archief / Nieuwjaarstoespraak burgemeester Leontien Kompier in Klooster Ter Apel

06.01.2010   Nieuwjaarstoespraak burgemeester Leontien Kompier in Klooster Ter Apel

Goedenavond dames en heren,

Hartelijk welkom, fijn dat u allemaal bent gekomen op onze traditionele Nieuwjaarsreceptie.

Auch herzlichen Willkommen zu unsere Deutsche Gäste und meine Kollegen Amtsgenossen. Namens het gemeentebestuur van de gemeente Vlagtwedde wil ik u allen een heel gelukkig, gezond en verrassend 2010 toewensen, een bijzonder jaar, de start van het tweede decennium van de 21ste eeuw.

Vier maanden geleden mocht ik u op deze zelfde mooie locatie als kersvers geïnstalleerde burgemeester toespreken. En er wordt al gefluisterd : “Ze heeft wat met het klooster, want nu wordt in tegenstelling tot wat tot nu toe gebruik is, de nieuwjaarsreceptie ook al in het klooster georganiseerd!” En dames en heren, dat is ook zo.

Maar ik heb ook wat met Bourtange, waar ik onlangs bij het jaarlijks Chanoekafeest te gast was. In Vlagtwedde ben ik ook regelmatig te spotten en in Sellingen daar zetelt van oudsher het gemeentebestuur dus daar heb ik zeker wat mee!

Het leek mij zo aardig om vanaf nu jaarlijks op een andere locatie in onze mooie gemeente, samen met u allen, het nieuwe jaar in te luiden! Vandaar!

Dit jaar heb ik zelf mijn eerste Oud op Nieuw hier in de gemeente mogen inluiden. In Sellingen. Oudejaarsmiddag was het traditioneel terugkijken op het oude jaar samen met het College, bij radio Westerwolde. Een mooie en gezellige gewoonte!

Daarna heb ik samen met mijn man een “tour de carbid” gemaakt, zoals een bekend journalist het noemde. Een uitgebreide kennismaking met een diep gewortelde traditie waar jong en oud van genieten en waar ik diep onder de indruk was van de geoliede organisatie en gemoedelijke sfeer die we overal aantroffen.

Die goede sfeer is ook tijdens de Oudejaarsnacht gebleven want overal in de gemeente is het rustig gebleven. Een geweldig resultaat!

2010, het eerste jaar van het tweede decennium in de 21ste eeuw!

De jaren nul (2000 – 2009) zijn omgevlogen. En hoe waren die? De Volkskrant wijdde er een serie artikelen aan en hieruit wil ik graag een paar thema’s met u delen, die ik “gespiegeld” heb met onze eigen Vlagtwedder situatie en mijn eerste ervaringen van de afgelopen vier maanden.

 • En dan maar meteen met de deur in huis vallen, moet de Volkskrant gedacht hebben. De verongelijkte mens als een erkend volksdeel. Oftewel: de boze burger die als het ware is wakker gekust door de media, maar ook door de politiek, de mens die zich immer tekortgedaan voelt en het liefst op luidruchtige wijze (vaak anoniem via internetsites) anderen deelgenoot wil maken van zijn gekwetstheid. Vooral de overheid is mikpunt! Maar dames en heren, de burger is niet zomaar boos. De samenleving en verhoudingen veranderen. Hoogste tijd om daar op in te spelen.
  Kennen wij ook verongelijkte mensen in Vlagtwedde? Jawel, ook ik heb in de afgelopen maanden al menig boos mens aangetroffen of zelf te woord gestaan. Bij ons in Vlagtwedde zijn de lijnen kort en direct, is de menselijke maat de norm en alhoewel we soms een beetje “kort door de bocht”, kunnen zijn, is het diezelfde directheid waarmee we in potentie de dialoog open kunnen houden. De kunst is om dat ook te doen. Elkaar een luisterend oor bieden en te pogen de boosheid te keren.
  Met als ultieme wens te komen tot een voor alle partijen goede oplossing. En als dat dan lukt, en dat is gelukkig vaak het geval, vind ik dat geweldig!
  Ik daag ons allen uit om in 2010 ” kort door de bocht of niet”, de directheid vast te houden en in dialoog met elkaar als overheid en burgers tot nieuwe/andere verhoudingen te komen.
 • Als tweede thema heb ik het Digitaal exhibitionisme gekozen. De waanzinnig snelle ontwikkeling van internet en het massaal bloggen en sociaal netwerken. Je telt al bijna niet meer mee als je geen Hyves of LinkedIn fan bent , laat staan als je niet twittert, of met een i-phone pingelt. Ook ik heb als burgemeester mijn eigen weblog. Maar eerlijk gezegd weet ik het even niet meer.
  Ik ben heel erg voor communicatie, vernieuwing en openheid en ik geloof ook zeer in de kracht van netwerken, maar of ik nu echt ga twitteren…. en of ik nu echt dagelijks een weblog ga bijhouden……. en mijn LinkedIn is sinds het invoeren van 2 emailadressen een beetje ontregeld……. wat ik eigenlijk ook wel prettig vind. En wat vindt u er allemaal van?
  De dienstverlening van de gemeente staat zoals u weet op een hoog plan, ook digitaal doen we er alles aan om u zo goed en volledig mogelijk te bedienen. Maar hoe ver vindt u dat we hierin moeten gaan? Wilt u met ons kunnen twitteren, LinkedInnen of Hyven? Wilt u alle stukken via de e-reader? Of ziet u ons liever in levende lijve, zoals met de Dorpenrondes? Zodat u ons persoonlijk kunt aanspreken? Kortom wat vindt u?
  In het kader van het NUP (Nationaal Uitvoerings Programma, gericht op optimale digitale dienstverlening) daag ik u graag uit om met ons mee te denken. Komt u naar de informatieve Raad of meldt u via ons Meldpunt, kom langs op het spreekuur van de wethouders (is dat spreekuur nog van deze tijd?) of stuur ons een mail.
 • En dan thema 3. Normen en waarden. Solidariteit en tolerantie. De boze burger was het gedogen en de daaruit voortvloeiende excessen zat. Er moest paal en perk worden gesteld. Welnu we durven weer grenzen te stellen, aldus de Volkskrant. Is dit een herkenbaar punt voor ons?

Nee, hier in Vlagtwedde kennen we wel degelijk normen en waarden, is er respect voor elkaar en is onze gemeenschap een minimaatschappij die zelfcorrigerend werkt. Kijk naar hoe een 101-jarige mevrouw hier nog alleen woont en naast de dagelijkse zorg volledig wordt opgevangen in een sociaal netwerk. Kijk hoe het Carbidschieten zijn eigen regels en grenzen kent, gerespecteerd door jong en oud. En een zwervende man wordt door menigeen opgemerkt en van alle kanten is gezorgd dat hij voor de ergste kou uitbrak, onderdak had. Wij zijn een voorbeeld voor de rest van Nederland!

En wat te denken van een andere minimaatschappij in onze gemeente, ons opvangcentrum in Ter Apel, de hoofdstad van het Centraal Orgaan Asielzoekers. Al sinds 1996 vangen we hier asielzoekers en vreemdelingen op en alhoewel het niet zonder slag of stoot is gegaan, hebben we laten zien dat we “onze” ruimte graag open stellen voor nieuwkomers.

Inmiddels verblijven er gemiddeld zo’n 1000 personen in het centrum en biedt het centrum werkgelegenheid aan zo’n 1100 mensen. En dan heb ik het nog niet over de verdere Spin off!

In 2010 staan er veranderingen voor de deur. Dit heeft te maken met twee zaken. De staatssecretaris heeft het voornemen om een aantal wijzigingen in de opvang van vreemdelingen en asielzoekers door te voeren. Daarnaast wil het COA naar een meer duurzame invulling van de opvang en huisvesting. Aangezien we al meer dan de nuljaren samenwerken als gemeente met het COA, en de huidige contracten in 2011 aflopen, wordt het komend jaar een nieuw besluit van de gemeente verwacht waar het gaat om het afsluiten van een nieuwe bestuursovereenkomst.

Tot zover dames en heren de thema’s uit de nuljaren.

Dan is het nu tijd een aantal feiten uit het afgelopen jaar met u te delen, zoals daar zijn de cijfers over werk en werkzoekenden. Het is ons ondanks de crisis gelukt ons aantal werkzoekenden rond de 100 te houden. Tot nu toe hebben we geen faillissementen en als het aan ons ligt houden we dat zo! We hebben in het afgelopen half jaar gemerkt dat ondernemers steeds vaker open staan voor advies en ondersteuning. Die bieden we graag en waar mogelijk samen met gespecialiseerde deskundigen.

En met een daling van11 inwoners gaat ook het thema Krimp niet aan ons voorbij. In de vier maanden van mijn burgemeesterschap heb ik al meerdere Haagse bewindslieden mogen ontvangen. Eén van hen was staatssecretaris Ank Bijleveld, die ons bezocht met de “Gouden Toekomst Bus”, een initiatief van Rijk en VNG om de Krimp actief te lijf te gaan. Met elkaar zijn wij ons ervan bewust dat we een langere termijn visie, zo u wilt, een realistisch leefbaarheidsplan moeten maken, gericht op de komende 20 jaar. Een kwaliteitsplan. Onze kracht hier in de regio is het realiseren van een kwaliteitsimpuls op het gebied van wonen en verblijven. Naast kwaliteit is het van groot belang om de economische krachten te bundelen. Aanbieders van diensten, toeristische ondernemers, de woningmarkt, overheden, etc., samen kunnen we meer in Vlagtwedde en de omliggende regio.

Samenwerking gericht op het versterken van de woon – en verblijfkwaliteiten en daarmee van het verrassende Vlagtwedde!

En dan is er nog de andere samenwerking, die van de overheden in de regio en die van overheden over de grens.

Ik noemde het al bij mijn installatie dat ik mij wil inzetten voor samenwerking met de buurgemeente Stadskanaal (en in december heeft de raad zich in een eerste informatieve raad ook positief over Bellingwedde uitgesproken), dus samenwerking met de beide buurgemeenten. Inmiddels hebben de drie burgemeesters zich verbonden om in 2010 de gezamenlijke bestuurskracht en samenwerkingsmogelijkheden verder te verkennen.

Auch möchte ich hier erwähnen, dass wir mittlerweile die ersten Kontakte mit unseren deutschen Nachbarn, dem Bürgermeister und dem Oberbürgermeister aufgenommen haben. Wir freuen uns auf unsere gute Nachbarschaft und hoffen, dass wir im neuen Jahr unsere Zusammenarbeit intensivieren können.

Ten slotte wil ik u aan het begin van 2010 deelgenoot maken van 10 ervaringen uit de eerste 100 dagen.

 • Ik voel me zeer welkom in het verrassende Vlagtwedde in de mooiste baan die er is.
 • Mijn complimenten aan alle medewerkers in de ambtelijke organisatie die met veel inzet en een hoop loyaliteit veel werk verzetten!
 • Ook wil ik graag een compliment maken aan de beide besturen van de carnavalsverenigingen voor hun strenge maar plezierige manier van onderhandelen!
 • Na mijn gesprek met een zaal vol ambitieuze jonge agrarische ondernemers weet ik zeker dat er toekomst is in onze gemeente voor deze sector!
 • Twee nieuwe burgemeesters én een nieuwe bureauchef bij de politie hebben ingezet op een stevige samenwerking en goede afspraken met de ketenpartners.
 • En ik ben trots op een aantal eigenzinnige bewoners, die beslist aangemeld zouden kunnen worden voor het tv programma “Paradijsvogels”, u weet wel dat programma dat bijzondere bewoners portretteert. ( of heet dat tegenwoordig “Joris, showroom?”)
 • Ook heb ik mogen kennismaken met verrassende evenementen zoals de zomerse kunstmarkt “Klein Montmartre”, onze eigen Westerwoldse Classis Jazz Collection. En afgelopen weekend organiseerde plaatselijk belang Veele samen met de midwinterhoornblaasvereniging hun traditionele Gijzelbergwandeling, waar maar liefst 500 wandelaars mee liepen.
 • Dames en heren weet u dat we in Vlagtwedde zo’n beetje de meeste 100-plussers hebben. Maar liefst acht, van wie ik er al drie heb mogen feliciteren. Allemaal dames, deze week een zeer kwieke dame van 102 jaar!
 • Je kunt heerlijk eten in de gemeente, van chinees, turks, tot exclusiever en natuurlijk uit de magnetron op het gemeentehuis.
 • En voor wie zich bij mijn installatie zorgen maakte over de samenwerking met de heren in het college. Die verloopt prima!

Dames en heren, ik wil graag samen met u een toast uitbrengen op 2010, het jaar dat zeker in politieke zin spannend wordt! Met natuurlijk op 3 maart de verkiezingen!

Ik wens u en ons allen een jaar waarin we, twitterend of niet, op een directe manier met elkaar in gesprek komen en blijven, waarin ik u van harte uitnodig om op 3 maart met een rood potlood uw stem uit te brengen en waarin we met zijn allen het verrassende Vlagtwedde als prachtig woon- en verblijf gebied nog meer op de kaart zetten .

2020 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl