Homepage / Actueel / Nieuws / Archief / Bestuur Klooster Ter Apel uitgebreid

17.11.2008   Bestuur Klooster Ter Apel uitgebreid

De veelomvattende werkzaamheden in Klooster Ter Apel kunnen voor een niet onaanzienlijk deel naar behoren worden uitgevoerd dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers. Activiteiten van kruidentuinlieden, gidsen, collectiebeheerders, procurator, medewerkers in receptie/kloosterwinkel en refter, hostesses bij huwelijken, technische en huishoudelijke dienst, adviseurs op velerlei gebied en mannen en vrouwen die steeds bereid zijn hand en spandiensten te verrichten worden zeer gewaardeerd en verdienen de juiste aandacht.
Om dit te onderstrepen heeft het bestuur van de Stichting Klooster Ter Apel besloten een vertegenwoordiger van deze vrijwilligers op te nemen in het bestuur. Inmiddels heeft de heer A.F. Brouwer de benoeming aanvaard.

Tot juli 2004 was de heer Brouwer op vrijwillige basis bedrijfsleider van de Kloosterorganisatie en sindsdien maak hij deel uit van het Gidsengilde van Klooster Ter Apel. Als bestuurslid met portefeuille ‘Vrijwilligers’ zal hij, steeds in samenspraak met directeur Hans Kroeze, leiding geven aan het vrijwilligersteam en trachten dit team waar nodig te versterken en op het gewenste niveau te houden.

Het bestuur van de Stichting Klooster Ter Apel bestaat door deze benoeming uit 7 personen: mr. H. Zwiers (voorzitter), drs. G.G. Horstmann (vice-voorzitter), ing. B.G. Kloosterman (secretaris), H.W.H.M. van Kesteren RA (penningmeester) en de leden A.F. Brouwer, mr. F.A. Bergman en ing. A.J.B. Winkel.

2020 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl