Homepage / Actueel / Kruidentuin Actueel / Archief / Roomse Kervel

Kruidentuin Actueel
03.04.2021  
Roomse Kervel

Vandaag was het de tweede tuinochtend van dit jaar en was het gelukkig ietsjes warmer dan de eerste keer toen het rond het vriespunt was.

De meeste planten in de tuin beginnen nu uit hun winterslaap te ontwaken. Sommigen doen dat af en toe op onverwachte plekken. Door hun ondergrondse uitlopers duiken ze tussen de andere planten op, wat eigenlijk niet de bedoeling is. De Wilde Bertram (Achillea ptarmica) doet dat bijvoorbeeld met hele dunne, fragiele uitlopers vlak onder het grondoppervlak. De Roomse Kervel (Myrrhis odorata) daarentegen vormt juist dikke, stugge uitlopers die diep door de grond gaan en slechts met moeite uitgegraven kunnen worden.

Welriekend De Roomse Kervel is een vaste plant die bij voorkeur groeit op kalkhoudende, vochtige, licht beschaduwde plaatsen en komt zodoende vooral in de Alpen voor. De gehele plant heeft een sterke anijsachtige geur. Deze eigenschap wordt ook in de Latijnse naam weergegeven. Zowel de soortnaam Myrrhis alsook de geslachtsnaam odorata betekenen namelijk welriekend of sterk geurend.

Likeur En vanwege deze eigenschap vindt de Roomse Kervel zijn toepassing vooral in de keuken. De bladeren zijn het gehele jaar door eetbaar en kunnen aan soepen, sauzen en salades toegevoegd worden. Ook de zaden zijn, zolang ze nog groen zijn, rauw te eten. De rijpe zaden worden als inlegkruid gebruikt. De wortel kan gekookt als groente gegeten worden. De roomse kervel is één van de vele ingrediënten van de Chartreuse-likeur. Chartreuse is een kruidenlikeur genoemd naar het kartuizerklooster in de Franse Alpen en bereid door kartuizers van de Grande Chartreuse in de buurt van Grenoble. De drank is gemaakt van 130 verschillende planten, (Alpen)kruiden en specerijen. De basis vormt een elixer dat nog steeds gemaakt wordt naar het ingewikkelde recept dat de monniken in 1605 in bezit kregen, en toen al als erg oud gezien werd.

Rembertus Dodonaeus beschreef in zijn Cruyde boeck uit 1554 een aantal medicinale toepassing van de Roomse Kervel:

"Die wortel van Myrrhis met wijn ghedroncken […] doet water maken ende es goet ghebruyckt den ghenen die van den Phalangien ende dyerghelijcke fenijnnighen ghedierten gebeten sijn. Die wortel van Myrrhis in vleeschs op ghesoden suyvert die borste van alle fluymen ende onsuyverheyt, ende es goet den ghenen die uytdrooghen. Men seyt dat dese wortel in wijn ghesoden goet ghedroncken es in tijt van Pestilentie, ende dat die drye oft viermael van desen wijn drinckt, van die pestilentie niet gheraeckt en sal worden."

Nico Rookmaker

» Bekijk de Kruidentuin op de 3D-plattegrond

» Alle blogbijdragen van dit jaar » Breng een bezoek aan het museum

Meer artikelen Kruidentuin ActueelRubriek Nico Rookmaker
Coördinator Kruidentuinlieden
2024 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl