Homepage / Historie / Kloosters in Groningen / Plattegrond / Johannieters

Johannieters

Johannieters

Gesticht in:
Jeruzalem, Palestina in 1099 (25 jaar eerder begonnen als broederschap in hospitaal)

Stichter:
broederschap der hospitaalridders of Johannieters

Regel:
Johannieter regel afgeleid van de leer van Augustinus

Wapen:
Het witte kruis op het rode schild verwijst naar het kruis van Christus waarvoor gestreden werd.

Geschiedenis:
De oudste religieuze ridderorde vindt haar oorsprong in het hospitaal dat in 1099 door kooplieden uit Amalfi is opgericht. Onder de 2e overste, Raymond du Puy (1120-1160) werd de regel opgesteld, die in 1130 door paus Innocentius II werd erkend. De ridderdienst kwam geleidelijk aan meer op de voorgrond. De orde bestond uit ridders, priesters en broeders en breidde zich ook in hetWesten sterk uit. Na de val van Akka moesten zij het Heilig Land ontruimen en vestigden zij zich op Rhodos. Toen dit in 1523 in handen van de Turken viel, kregen zij van Karel V Malta, dat echter in 1798 aan Napoleon werd overgegeven en in 1800 door de Engelsen veroverd. Als gevolg van de Reformatie splitste de orde zich in een protestante tak, de zogenaamde Johanniters, en een rooms-katholieke tak, de zogenaamde Maltezer Orde. Beide orden zijn tot op de heden actief.

Activiteiten:
Sinds 1137 werden ook ridders opgenomen ter bescherming van de pelgrims, ter verdediging van het Heilig Land en ter bestrijding van de moslims en heidenen. Later werd het doel van de orde ziekenverpleging in oorlogs- en vredestijd. Zowel de protestante johanniters als de roomskatholieke Maltezer orde houdt zich bezig met zieken-, ouderen- en gehandicaptenzorg.

» Terug naar plattegrond

Johannieters

2022 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl