Homepage / Heden / Eerste verdieping / Glasatelier

Atelier van de glazenier of Glasatelier

Atelier van de glazenier of Glasatelier

Het atelier van de glazenier was oorspronkelijk ingericht in een van de bedrijfsgebouwen van het Klooster. Waarschijnlijk betrof het een tijdelijke werkplaats van rondreizende ambachtslieden en kunstenaars die in de kloostergemeenschap opgenomen werden zolang dat noodzakelijk was.

Augustinus: 'Niemand zoekt in zijn werk eigen voordeel. Alles moet gebeuren in dienst van de gemeenschap en met meer ijver en meer geestdrift dan wanneer ieder voor zichzelf en zijn eigen belang zou werken.' (Regel, Hoofstuk V2).

Glasatelier

Reconstructie De reconstructie werd op deze plaats in het Conventgebouw gerealiseerd om met name waardevol glas uit onze eigen collectie permanent te kunnen exposeren en gelijktijdig een beeld te geven van hoe vensterglas en glas-in-loodramen werden gemaakt.

Aanvankelijk had Klooster Ter Apel geen ramen. Openingen in de gevel werden afgesloten met luiken en bij barre weersomstandigheden kwamen er strobalen aan te pas om de gaten te vullen. De eerste glas-in-loodramen werden opgebouwd uit stukjes glas in de vorm van een ruit, daarna volgden de vierkantjes zoals van boven naar beneden te zien is in de kozijnen van het glasatelier. Op twee panelen staat het productieproces van glasblazen weergegeven.

Glas-in-loodramen Zeer bijzonder zijn onze glas-in-loodramen die nu permanent in het Glasatelier te bezichtigen zijn.

Mozes

Een drieluik, gedateerd 1.9.1933, voorheen in de Sedile (uitbouw) in Kloostercafé 'De Refter', bevat ramen geschilderd door H.A. Bijvoet en gebrand door J.A.J. Le Nobel. Samen vormen deze de visualisatie van Jesaia 57 vers 1: 'De rechtvaardige sterft en er is niemand die het overdenkt in zijn hart'.

Drie topstukken uit de vroeg-renaissance (1561) tonen:

  • Mozes met de Tafelen der Wet in de rechter en een schild voorzien van een koperen slang de linkerhand. In de boogzwikken staan de namen van De Mepsche en Van Munster. Er is weinig kleurglas gebruikt: rood voor de mantel en blauw voor de broek. Verder is veel zilvergeel in combinatie met roodbruine en grijze grisaille toegepast. De beenkappen hebben een arabesken versiering in zilvergeel. Het onderkleed is zeer fijn met plooien bewerkt. In de cartouche onderaan staan de namen van de schenkers: Johan de Mepsche kn. mt. rath unde lient. der Stadt un[de] Umblande van Groningen, [pr]ovest to Lo[p]persum Agnes sij[n] huiisfrow a[nn]0 1561. De Mepsche is een veelbesproken man in de geschiedenis van Groningen. Hij was streng katholiek en meester in de rechten. Wellicht heeft hij daarom voor deze voorstelling gekozen.

  • David
  • Koning David. Dit raam is weliswaar niet volledig, maar toch voor een groot deel bewaard gebleven. David is afgebeeld met kroon, gele mantel en blauwe broek. Hij draagt geel-oranje bewerkte beenkappen.

    Op het schild (links) staat een harp afgebeeld. Van de boog is het vak met naam bewaard. In de cartouche staan de namen van de schenkers: Johan tho Lellens Elly... uw a[nn]0 1561 (de Groningse burgemeester Johan tho Lellens en zij vrouw Elly).

Beide ramen hebben vermoedelijk na schenking een plaats gekregen in muur van de westvleugel aan het eind van de noordvleugel waar nu een glas-in-loodraam herinnert aan C.L. de Vos tot Nederveen Cappel, restauratieopzichter van Klooster Ter Apel (1930-1933).

  • Tenslotte is een reconstructie van een onbekende voorstelling te zien die echter goed past bij de ramen met Mozes en David. Het is een zeer fragmentarisch bewaard raam met een voorstelling die lijkt op David. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn de fragmenten opnieuw in lood gezet door Ballast & Bonekamp, Atelier voor glastoepassing in Groningen. In de cartouche onderaan staat: ''rt Van ensse Kn. Mat. radt drost...oe...lande va[n] drent...frou''. Het lijkt vrijwel zeker dat het hier gaat om Engelbert van Ensse, drost van Coevorden en Drenthe en zijn vrouw. Engelbert werd in 1556 drost van Drenthe en wat dat betreft kan ook dit raam heel goed uit 1561 dateren.

2020 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl