Homepage / Actueel / Exposities / Archief / Trans(Re)formatie

datum 26 augustus t/m 3 december 2017 locatie Galerie II 3D-plattegrond

Weggelopen nonnen, rebelse monniken en kloostergoederen die aan het volk of ondernemende landsheren werden vergeven. Het klooster staat symbool als plaats van stilstand en onder­drukking. Dat beeld is jarenlang geschetst door de traditionele geschied­schrijving van de Reformatie, tót het 500ste jubileumjaar in 2017.

Luther publiceert zijn 95 stellingen in
het Duitse Wittenberg
Radicale breuk... Luther en honderden andere kloosterlingen verlieten vanaf 1520 de kloosters. Het kloosterleven verloor zijn voorname positie in de samenleving door de Reformatie en stond in protestantse gebieden langs de zijlijnen. Beoordeling van het kloosterleven hangt samen met het traditionele perspectief op de Reformatie. De periode van de Reformatie werd eeuwenlang gezien als een radicale breuk van de 'donkere' middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd.

...of geleidelijke transformatie? Deze overgang wordt tegenwoordig eerder als een proces van transformatie gezien. Trans(Re)formatie gaat uit van deze stelling. We kijken niet naar de breuk, de wrijving en de tegenstanders van het kloosterleven maar naar de potentie van het klooster als broedplaats voor de Reformatie.

Grensoverschrijdend project Trans(Re)formatie is een grensoverschrijdend project in het noordelijke Duits-Nederlandse grensgebied. Deze regio had in de 16e eeuw een gemeenschappelijke taal, cultuur en economie. In de tentoonstellingen in Museum Klooster Ter Apel, de Johannes a Lasco Bibliothek in Emden en Klosterstätte Ihlow wordt de betekenis van het klooster onderzocht gedurende de Reformatie. Ook zijn er ontdekkingsroutes uitgezet langs de kerken in Groningen en Ost-Friesland.

De tentoonstelling in
Museum Klooster Ter Apel

34 kloosters
De provincie Groningen kende tot de Reformatie 34 kloosters van 8 verschillende orden. Hoewel er veel bekend is over de leer van deze orden en de geschiedenis van de kloosters, is er nog weinig aandacht geweest voor de bewoners van de kloosters die ten tijde van de Reformatie hun leven hebben moeten hervormen.

Stad en Ommelanden
In de provincie Groningen ging de opkomst van de Reformatie hand in hand met de strijd tussen de Nederlandse Gewesten en de Spanjaarden, tussen de Ommelanden en de stad Groningen en daarmee dus ook tussen calvinisten en katholieken, zoals kloosterlingen.

Veel kloosterlingen moesten het klooster in de Omme­landen verlaten en trokken naar de stad. Sommige werden gearresteerd, vervolgd of zelfs vermoord en een aantal is bekeerd tot het protestantisme.

Laatste abten
In de tentoonstelling ligt de focus op de verhalen van deze kloosterlingen, en dan met name een aantal laatste abten van kloosters in de Ommelanden. Daarnaast wordt het verhaal van Johannes Emmen, de laatste prior en tevens de eerste predikant van Klooster Ter Apel, uitgelicht.

Partners en sponsoren

2021 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl