Homepage / Actueel / Exposities / Archief / Handschrift, incunabel en oude drukken uit de Kruisherencollectie

Handschrift, incunabel en oude drukken uit de Kruisherencollectie

locatieScriptorium 3D-plattegrond
datum13 september 2010 t/m 15 januari 2011

In het Scriptorium van Klooster Ter Apel liggen vier bijzondere boeken die in bruikleen ter beschikking werden gesteld door Klooster Sint Aegten/Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha.

  Klik op de afbeelding
  om te vergroten

Op de standaard rechts van de toegangsdeur ligt bovenop Suffragia monachorum. Dit handschrift uit 1462 bevat twee kerkjuridische teksten. Het tweede handschrift is geschreven door Henricus Put de Novimagio, een kruisheer van St. Agatha. Het werk was aanvankelijk eigendom van Henricus Michelinck die in het klooster te Sint Agatha woonde, de index schreef en het handschrift uiteindelijk schonk aan de kruisheren. Een gedeelte van die index is uit het boek gesneden. De tekst is verder compleet, maar de initiaal op de voorliggende pagina is nooit geschreven en ingekleurd.

Onderop dezelfde standaard ligt incunabel (wiegendruk van vóór januari 1501) Legenda aurea sanctorum, een verzameling heiligenlevens en kerkelijke feesten, geordend volgens het kerkelijk jaar, in het laatste kwart van de 13e eeuw gecompileerd en geredigeerd uit reeds bestaande en soms heel oude Latijnse legenden door de Italiaanse dominicaan Jacopo da Varazze, beter bekend als Jacobus de Voragine (1228-1298). Deze Gouden Legenden hadden zo’n succes in de loop van de veertiende eeuw dat er vertalingen gerealiseerd werden in vrijwel alle Westeuropese volkstalen.

  Jacobus de Voragine met zijn Legenda Aurea in zijn hand
  (op ‘Kruisiging’, fresco door Ottaviano Nelli, Trincipaleis, Foligno, Italië)

Links van de toegangsdeur ligt op de standaard (boven) Regula S. Augustini episcopi et constitutiones sacri canonici Ordinis S. Crucis. Dit door Peter Meternich in 1660 te Keulen gedrukte boek bevat de door de kruisheren aanvaarde Regel van Augustinus en de Constituties van de Orde van het Heilig Kruis. Gelet op de tekst op de linker pagina werd dit boek in 1789 opgenomen in de bibliotheek van het klooster te Sint Agatha.

Daaronder ziet u het boek Caeleste pantheon, sive caelum novum in festa et gesta sanctorum totius anni geschreven door jezuïet Henricus Engelgrave (1610-1670). Het betreft de 3e herziene en vermeerderde druk (Keulen 1658) waarin de theoloog ondermeer ingaat op uiteenlopende feestdagen gedurende het kerkelijk jaar en heiligenlevens.
Het boek is zo tentoongesteld om u te laten zien dat de kaft bekleed is met een muziekhandschrift. Hergebruik van bladen uit koorboeken, voor omslagen en schutbladen, komt geregeld voor in de bibliotheek van St. Agatha. Het wijst erop hoe de bibliotheek zijn oorsprong in de middeleeuwen heeft.

2021 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl