Incunabel en oude drukken
uit de kruisherencollectie

Homepage / Actueel / Exposities / Archief / Incunabel en oude drukken uit de kruisherencollectie

locatie Scriptorium 3D-plattegrond datum 27 april t/m 29 september 2013

In het kader van de expositie Zielenvisserij zijn vier bijzondere drukwerken te zien. Deze publicaties zijn in bruikleen ter beschikking gesteld door de Stichting Erfgoed Nederlands Kloosterleven in Klooster Sint Aegten te Sint Agatha bij Cuijk.

Jacobus de Voragine met de Gouden Legenden in zijn hand

Jacobus de Voragine, Legenda aureasanctorum, incunabel De Legenda Aurea (‘Gouden Legenden’) is een verzameling heiligenlevens en kerkelijke feesten die in volgorde van het kerkelijk jaar zijn beschreven. De verzameling werd al in het laatste kwart van de 13e eeuw samengesteld en geredigeerd door de Italiaanse dominicaan Jacobus de Voragine (1228-1298), aartsbisschop van Genua. Het boek was in eerste instantie bedoeld als naslagwerk voor de dominicaanse orde die hiermee hun preken en missen verrijkten.

Ignatius van Loyola, Geestelijke oefeningen, Antwerpen 1732 De Geestelijke oefeningen of Exercitia spiritualia, is een religieus werk van de hand van de heilige Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuďetenorde. Het werd geschreven tussen 1522 en 1524 en bestaat uit een reeks gebeden, meditaties en geestelijke oefeningen. De eerste druk verscheen in 1548.

Thomas van Kempen,
De imitatione Christi
Deze editie van het immens populaire boek bevat het werk Over de navolging van Christus helemaal op rijm gezet door kruisheer Herman van Woestenraedt. Het boek werd lange tijd beschouwd als de belangrijkste leidraad voor de christelijke navolging van het leven van Christus en vond zowel bij katholieken als protestanten gretig aftrek. De jezuďeten gaven het boek een plaats in hun ‘geestelijke oefeningen’. [op de standaard rechts van de toegangsdeur rechtsboven]

Index librorumprohibitorum cum regulisconfectis per patres a TridentinaSynododelectos, Drukkerij Plantijn, Antwerpen 1570 De Index librorumprohibitum (‘lijst van verboden boeken’) was van 1559 tot 1966 een door de paus opgestelde lijst van boeken die katholieken niet mochten lezen omdat ze als verwerpelijk werden gezien. Het doel van de lijst was te voorkomen dat gelovigen niet in de war zouden raken van dat wat ze te lezen kregen. Dit probleem werd als acuut ervaren toen de boekdrukkunst ervoor had gezorgd dat boeken snel en in grote oplagen verspreid konden worden. Katholieke geleerden en studenten moesten toestemming vragen om een boek van de lijst te mogen lezen voor onderzoek.

2021 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl