Handschrift en Oude Drukken
uit de Kruisherencollectie

Homepage / Actueel / Exposities / Archief / Handschrift en Oude Drukken uit de Kruisherencollectie

locatie Scriptorium 3D-plattegrond datum 4 november 2012 t/m 7 april 2013

Scriptorium Één handschrift en vijf Oude Drukken liggen tentoongesteld in het Scriptorium van Klooster Ter Apel. Deze bijzondere publicaties zijn in bruikleen ter beschikking gesteld door de Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Klooster Sint Aegten te Sint Agatha bij Cuijk.

HANDSCHRIFT

Op standaard rechts van de toegangsdeur (onder):

Brevarium, tussen 1440 en 1460 geschreven, bevattende een gedeeltelijke overzetting van het Romeinse brevier uit de 14 eeuw. Dit getijdenboek eindigt op pagina 189 met het ex-libris: ‘Item dit boeck hoort den sustere in het Cloester van Wijrum’. Uit recente studies kwam naar voren dat deze later toegevoegde slotzin waarschijnlijk niet juist is. Het boek zou namelijk afkomstig zijn van het norbertinessenklooster Nijenklooster nabij Appingedam.

OUDE DRUKKEN

Op standaard rechts van de toegangsdeur (boven):

Het vijfdelige Nederlandsche vogelen is een van de duurste, omvangrijkste en langstlopende uitgaven uit de geschiedenis van het Nederlandse boek. Tussen het verschijnen van het eerste deel in 1770 (het hier geëxposeerde exemplaar bevat uitsluitend losse platen) en het laatste deel zat niet minder dan 59 jaar.
De boeken bevatten in totaal 250 beschrijvingen van vogelsoorten die in Nederland voorkomen. Die beschrijvingen werden gemaakt door Cornelius Nozeman (1720-1786), een remonstrants predikant die zich buitengewoon interesseerde voor de biologie. Iedere beschrijving gaat vergezeld van een plaat gemaakt door de van oorsprong Duitse graveur, cartograaf en amateurbioloog Christiaan Sepp. Uitgever van het boek was de Amsterdamse boekverkoper, graveur en, jawel, amateurbioloog Jan Christiaan Sepp, zoon van Christiaan. Jan Christiaan nam in 1775, na zijn vaders dood, de productie van de gravures voor zijn rekening.
De platen ‘alle naer ‘t leeven geheel nieuw en naeuwkeurig getekend, in ’t koper gebragt, en natuurlyk gekoleurd’ meten 27,5 x 42 cm en geven elk een vogelsoort weer. Als het even kon werd de vogel levensgroot weergegeven; waar dat niet mogelijk was werd de compositie zodanig aangepast dat het beest zo voordelig mogelijk in beeld kwam.
Dit eerste deel werd op 4 oktober 2011 gepresenteerd als bladerboek op de website van de Koninklijke Bibliotheek.

Op standaard links van de toegangsdeur (boven):

In 1728 verscheen bij Pieter de Hondt in ’s-Gravenhagen Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament […]. Dit boek (2 delen in 1 band) bevat een keur aan illustraties van de hand van de in die dagen bekende kunstenaars Gerard Hoet (zijn bijgaande illustratie is gebaseerd op Genesis I, 1. ‘In het begin schiep God hemel en aarde’), Arnold Houbraken en Bernard Picart.

Op standaard links van de toegangsdeur (onder):

Wat er maar over Rome te vertellen was publiceerde Niccola Roisecco in 1765 in het driedelige, rijkelijk geïllustreerde werk Roma antica, e moderna […]. De boeken komen uit het voormalige kruisherenklooster te Uden.

2021 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl