Homepage / Actueel / Exposities / Archief / Post-Incunabelen uit de Kruisherencollectie

Post-Incunabelen uit de Kruisherencollectie

locatieScriptorium 3D-plattegrond
datumt/m 9 maart 2010

Bruikleen van Klooster Sint Aegten,
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
te Sint Agatha

Op de standaard rechts van de toegangsdeur ligt het

Missale ad usum insignis Ecclesie Leodiensis... iam recens repurgatum.
Paris Huguelin [= Jean Kerbriant]; Didier Maheu, 1527.

Dit missaal bevat de vaste en wisselende gebeden van de eucharistie. Het is een altaarmissaal dat door de kruisheren in de kloosterkerk van St. Agatha vele decennia achtereen is gebruikt. Het missaal werd uitgegeven voor het bisdom Luik (= Ecclesia Leodiensis). Tot aan de oprichting van het bisdom Roermond in 1559 viel St. Agatha onder het bisdom Luik dat zelf onderdeel was van het aartsbisdom Keulen.
Met behulp van de knopjes kon gemakkelijk het missaal worden opengeslagen op veelvoorkomende pagina’s. Het boek is in Parijs gedrukt en uitgegeven, en is bijzonder zeldzaam. Het is niet aanwezig in de Nederlandse Centrale Catalogus en ook niet in de Bibliothèque Nationale te Parijs.

Op de standaard links van de toegangsdeur ziet u

Erasmus, In Novum Testamentum annotationes.
Basel, Johan Froben, 1527.

Dit werk bevat de opmerkingen (annotationes) van Erasmus op de tekst van het Nieuwe Testament.
Onderhavig exemplaar kwam spoedig na publicatie in het bezit van de kruisheren in Sint Agatha. In de marges en op de schutbladen hebben zij op hun beurt de nodige opmerkingen geschreven.
Het boek is uitgegeven door Johann Froben in Bazel, bij wie Erasmus verschillende boeken publiceerde, omdat hij zeer was ingenomen met zijn drukwerk.
Erasmus heeft gezorgd voor de uitgave van de Griekse tekst van het Nieuwe Testament, omdat hij de Latijnse Vulgaatvertaling onjuist achtte.

De volgende boeken betreffen een bruikleen van Klooster Sint Aegten sinds april 2008.

Brevarium Cononicorum Regularium Sacri et Exempti Ordinis Sanctae Crucis.

Het kruisherenbrevier in vier delen, twee linksonder op de standaard links en twee onder op de rechter standaard. Deze dagelijkse gebedstijden werden gedrukt in 1727 door Lambertus Bertus in Maastricht. Buiten de vaste dagelijkse gebeden is aandacht voor 101 speciale kerkelijke feestdagen uit de gebruikelijke Romeinse kalender met toevoeging van specifieke feesten van kruisheren.

Poemata.

Op de linker standaard rechtsonder ligt deze postuum uitgegeven bundel gedichten van kruisheer Aegidius de Vrese (1596/97 - 1649/50), gedrukt in 1665 door Jodocus Kalcovius te Keulen.
Het boek bevat verschillende herinneringen aan Venlo waar De Vrese van 1621 tot begin 1623 leraar en van 1643 tot 1644 studieprefect was in het kruisherenklooster. Voorts bevat het boek een verzameling jaartalverzen en gelegenheidsgedichten. Fraaie titelprent met een knielende kruisheer.

2021 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl