KLOOSTERLINGEN

fotografie van een verdwijnende wereld
solo-expositie van Annie van Gemert
Homepage / Actueel / Exposities / Archief / KLOOSTERLINGEN

locatie Galerie II 3D-plattegrond datum 14 oktober 2012 t/m 14 april 2013

Op het huidige grondgebied van de provincie Groningen stonden in de Middeleeuwen 34 kloosters van 8 verschillende ordes: benedictijnen, cisterciënzers, premonstratenzers, kruisheren, johannieters, franciscanen/tertiarissen, dominicanen en augustijner eremieten. Aan het eind van de zestiende eeuw kwam door de reductie langzaam maar zeker een eind aan die religieuze centra. Alleen Klooster Ter Apel staat nog overeind.

In dat UNESCO Top-100 monument in Nederland, het enige nog bestaande middeleeuwse plattelandsklooster van Noordwest Europa, is van 14 oktober 2012 tot en met 14 april 2013 te zien dat een groot deel van voornoemde en andere ordes echter nog tot op de dag van vandaag bestaat. Maar voor hoelang nog?

Integere sfeerbeelden Het is fotografe Annie van Gemert uit Nijmegen die bijtijds inzag dat ook de huidige kloosters op den duur zouden moeten sluiten door ‘vergrijzing’ en gebrek aan ‘roepingen’. Zij kreeg het voor elkaar om gedurende twee periodes tussen 1994 en 2006 met haar camera te verblijven in kloosters verspreid over Nederland en België. Daar legde zij in sfeerbeelden het normaal voor de buitenwereld gesloten leven vast van onder anderen benedictijnen, cisterciënzerinnen (ondermeer in het voormalige kruisherenklooster in het Belgische Kolen-Kerniel), cisterciënzers, dominicanessen en trappisten. Kloosterlingen die in een steeds kleinere communiteit of in een kloosterverzorgingshuis wonen, vaak in schril contrast met de kolossale historische architectuur van de conventgebouwen met lange gangen, grote kapellen, fraaie sacristieën, enorme refters en ommuurde kloostertuinen met soms een begraafplaats. Op een zeer integere wijze tonen haar foto’s uiteindelijke het beeld van en verdwijnende wereld. Enkele kloosters zijn intussen gesloten, het aantal kloosterlingen is nog meer afgenomen.

Benedictijnen Sint Paulusabdij, Oosterhout, 2005 © Annie van Gemert

Het boek 'Kloosterlingen' In Galerie II van Klooster Ter Apel worden 65 zw/w foto’s geëxposeerd. Het volledige resultaat van haar verblijf in de kloosters heeft Annie van Gemert samengebracht in het boek ‘Kloosterlingen’. In deze uitgave komen jongere en oudere kloosterlingen aan het woord over de veranderingen die iemand doormaakt, over de mooie en moeilijke kanten van het kloosterleven, over roeping en geloftes, over vaste waarden en vernieuwingen. Van Gemert heeft in dit boek haar foto’s gecombineerd met historisch fotomateriaal uit de periode 1925-1965 van onder anderen Martien Coppens en Wiel van der Randen. De publicatie is te koop in de Kloosterwinkel van Klooster Ter Apel.

2e Prijs World Press Photo Annie van Gemert (°1958) studeerde tussen 1983 en 1990 aan de kunstacademies te Utrecht, Breda en Enschede. Zij werkt voornamelijk aan bijzondere en langlopende projecten. Meestal gaat het om een wereld die op het punt staat te verdwijnen of te veranderen. Behalve de Nominatie Prix de Rome (1991) en de PX3 Prix de la Photography Paris (2e prijs, 2010), ontving Annie van Gemert de 2e Prijs in de categorie Portretten van World Press Photo 2010.

Dominicanessen, Klooster Bethlehem, Nijmegen, 1994 © Annie van Gemert

2021 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl