Homepage / Actueel / Exposities / Archief / De vlucht naar Egypte 2009

De vlucht naar Egypte

locatieGastenverblijf 3D-plattegrond
datum16 december 2009 t/m 7 februari 2010

De Vlucht naar Egypte

Wanneer de wijzen nog maar net zijn vertrokken, verschijnt er een engel aan Jozef in een droom. Deze gebiedt hem op te staan en met zijn vrouw en kind te vluchten naar Egypte omdat Herodes op zoek is naar het kind om het te doden.
De reis naar Egypte was vol wonderen en avonturen. De legendes vertellen dat rozen bloeiden op elke plaats waar de ezel zijn poten zette. Van de apocriefe evangelisten is de Pseudo-Mattheus het uitvoerigst. Afschuwelijke draken zouden het pad van Jezus, Jozef en Maria hebben gekruist, maar Jezus zou ze met een rustig gebaar naar hun holen hebben teruggedreven.
In dit evangelie staat ook dat Maria, nadat ze drie dagen door de zinderende hitte hadden gereisd, even wilde uitrusten in de schaduw van een dadelpalm. De palm zat vol vruchten en Maria vroeg Jozef er een paar voor haar te plukken. Jozef reageert wat kribbig en zegt dat ze dat niet kan verwachten van zo’n oude man, waarop Jezus zich tot de takken richt en hen vraagt zich te buigen. Dat doen ze, zodat Maria en Jozef zonder moeite bij de vruchten kunnen komen.
Ook het waterprobleem wordt door Jezus opgelost. Hij beveelt een waterstroom, onder de wortels van de dadelpalm, zich te openen. Op dit bevel ontspringt aan de wortels een bron met fris en helder water.

De Vlucht naar Egypte

Een legende die in de Middeleeuwen enorm populair was, was die van de zaaiende akkerbouwer. Het verhaal wilde dat Herodes erachter was gekomen dat Jezus ontsnapt was aan zijn soldaten en op de vlucht was. Hij stuurde er een leger op af. Toen Herodes de vluchtelingen op de hielen zat, passeerden Jozef, Maria en Jezus een zaaiende boer. Maria groette de boer en direct ontkiemde het zaaigoed, schoten de halmen omhoog en droegen ze rijpe korenaren. De boer kon dus direct na het zaaien beginnen met oogsten. Toen Herodes en zijn leger even later voorbijkwamen en aan de boer vroegen of hij een man en een vrouw op een ezel voorbij had zien komen, knikte de boer bevestigend en zei, ‘Toen ik zaaide wat ik nu oogst, heb ik dat gezin voorbij zien komen.’ Herodes bedenkt dat dat al heel lang geleden moet zijn en keert onverrichter zake terug.

De getoonde collectie is afkomstig van het echtpaar Groen. Meneer en mevrouw reisden van 1976 tot eind jaren negentig door vele landen in Europa en het Midden-Oosten (Syrië, Jordanië). Overal waar ze kwamen, gingen ze op zoek naar afbeeldingen van de Vlucht naar Egypte. Ze vonden de voorstellingen in winkels of kregen van particulieren iets wat jaren op zolder verborgen had gelegen. Zo kregen ze bijvoorbeeld eens, enigszins besmuikt, iets van Arabische christenen in Jeruzalem.

Voor hun huwelijk was de heer Groen 25 jaar als pater werkzaam in Cochabamba, Bolivia. Daar vandaan zijn tevens enkele ‘vluchten’ aanwezig.
Ook vrienden en bekenden wisten van hun belangstelling en gaven daarom objecten met dit thema. Enkele voorwerpen zijn bijvoorbeeld verkregen via de winkel van Van Paridon aan de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam, een beroemde winkel die is gespecialiseerd in devotionalia uit de hele wereld.
In een cursus porseleinschilderen, gegeven door een oude dame in Wildervank, werd het thema de Vlucht (naar Egypte) het onderwerp. In de collectie zijn een aantal van deze borden aanwezig: een groep vluchtenden op kar getrokken door os, een groep vluchtende vrouwen, een bord met ‘verdreven’ en wegtrekkende mensen met rugzakken.
Toen het echtpaar door ziekte van mevrouw naar een verzorgingshuis verhuisde, konden ze de collectie niet meer handhaven en boden hem aan Klooster Ter Apel aan met het verzoek de collectie compleet te houden en deze of een selectie daaruit op gepaste momenten te exposeren.

2021 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl