De Psalmen, een vertaling in kleur

DOOR AAFKE HOLMAN
Homepage / Actueel / Exposities / Archief / De Psalmen, een vertaling in kleur

datum 9 maart t/m 13 mei 2018

In de Psalmen kunnen we lezen over de diepste gevoelens van mensen. De teksten kunnen inspireren, troosten en spirituele gevoelens oproepen.

Aquarellen Aafke Holman liet zich door alle honderdvijftig psalmen inspireren en vertaalde ze in kleurige aquarellen. Een deel van deze aquarellen is te zien in Museum Klooster Ter Apel.

Kunstboek Alle prachtige aquarellen zijn samengevoegd in een full colour kunstboek: De Psalmen, een vertaling in kleur, waarin op iedere rechterpagina een aquarel is afgebeeld. Op iedere linkerpagina is de psalm of een psalmgedeelte uit De Nieuwe Bijbelvertaling opgenomen die samen met schetsen van het uiteindelijke werk en eigen opmerkingen van de kunstenaar het boek tot een prachtig geheel maken. Het boek is te koop gedurende de expositie.

Aafke Holman

Ontdekkingstocht
Aafke Holman is een kunstenaar die wars is van stromingen, tendensen en trends en gewoon maakt wat ze moet maken. Het is niet haar bedoeling een paar mooie aquarellen te maken, eerder is het een ontdekkingstocht naar de mogelijkheden van de aquarelverf.

Spel door transparantie
Het werk domineert niet en schokt niet, maar intrigeert in al zijn eenvoud door een krachtige compositie waarin kleur en licht een uitgebalanceerde ruimtelijkheid creŽren. De monumentale compositie biedt veel ruimte waarbinnen de kunstenaar zelf kan beschikken over vormgeving en inrichting, zodat het verhaal verteld kan worden in dunne lagen verf, die elkaar niet afdekken maar door de transparantie eerder een spel spelen met elkaar.

Raakvlakken met het nu
De kleuren vertonen een grote poŽtische geladenheid en worden gebruikt als de kortste weg naar gevoel en emotie. Door de kleurenrijkdom van de aquareltechniek wordt dit medium de drager van het spontane en het formele aspect om de vertaling vorm te geven. Om de beleving en gevoelens van mensen uit de tijd van ver voor Christus, die beschreven zijn in gedichten en teksten en die zoveel raakvlakken hebben met de belevenissen van de mensen van nu, kleur te geven.

Trijni van der Sluis

2021 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl