Homepage / Groepsbezoek / Educatie / Onderwijsprogramma's / Primair Onderwijs

Onderwijsprogramma's Primair Onderwijs

In de voetsporen van broeder Jacobus...
Op ontdekkingstocht door het Klooster

Gedurende een vol uur:
De kinderen verzamelen zich bij de toegangsdeur van Museum Klooster Ter Apel en worden welkom geheten door de KidsGids en/of educatief medewerker. De deur wordt door leerlingen 'ontsloten' met de grote Kloostersleutel. Startend in de Kapittelzaal met een korte historische inleiding wandelt men vervolgens door de serene Kruisgang naar allerlei Kloostervertrekken, waarbij de beleving van het Klooster als het ware voelbaar is. Ze ontdekken ondermeer de Kloosterzolder, met de ziekenzaal, slaapcellen, atelier van de glazenier en schrijfatelier. Aansluitend verzamelen de leerlingen zich als groep in de hedendaagse Sedile [zitplaats] voor het stellen van vragen aan de gids dan wel eigen ervaringen uit te wisselen. Bij mooi weer is het mogelijk tijdens een buitenwandeling op zoek te gaan naar bouwsporen rondom het Klooster.

Gedurende een half uur:
De kinderen kunnen aansluitend, in groepjes van 4-5 met één begeleider, aan één van onderstaande activiteiten deelnemen.

  • FotosporenSpeuren: Voor de allerjongsten! Foto's in een boekje nodigen uit tot het speuren naar afgebeelde vertrekken, objecten, planten, etc.
  • Speurtocht: De kinderen gaan één van de leerzame speurtochten, met leuke wetenswaardigheden, uitwerken.
  • Film: Een beeld­scherm­presen­tatie biedt informatie over een dag uit het Klooster­leven van de kruis­heren.

Kosten € 4,00 per persoon
(uitsluitend op aanmelding en prijswijzigingen voorbehouden)

Voor informatie en reserveringen kunt u van dinsdag t/m vrijdag contact opnemen met Anastasia via 0599 581370 of per e-mail.

Monumento Mori
Ziekte, (be)graven en herdenken

In de lessenreeks Monumento Mori maken leerlingen kennis met rituelen en tradities rond het thema ziekte, (be)graven en herdenken aan de hand van een aantal eeuwenoude voorwerpen en verhalen. Het christelijk geloof in de middeleeuwse samenleving en kloostergemeenschap staat centraal.

Voor de allerjongsten wordt het lespakket 'PlankjeGlijden!' aangeboden; voor de (midden)bovenbouw het lespakket 'In Hemelsnaam...'

Lespakket PlankjeGlijden!
Met het lespakket PlankjeGlijden! ontdekken onze allerjongsten authentieke sporen, ondermeer een grafplaat van de laatste Prior in de Kanunnikenkerk, grafplaten van dorpsbewoners en een hedendaags herdenkingsmonument in de inpandige Kloosterhof.

Kloostercel

Allerlei activiteiten passeren de Kloosterrevue. Wat stond daar vroeger toch onder het bedje van de kruisheren en hoe voelt dat eigenlijk om op zo'n strozak te liggen? Na een de korte rondwandeling volgen een beeldschermpresentatie in de Kapittelzaal en een knutselopdracht in De Refter. Wat is in hemelsnaam de betekenis van 'PlankjeGlijden!'. En hoe gaan de leerlingen die bijzondere plank mooi versieren?

Lespakket In Hemelsnaam...
Met het lespakket In Hemelsnaam... ontdekken leerlingen authentieke sporen, onder meer een grafplaat in de Kanunnikenkerk, gedenknisjes in de Kruisgang, glas-in-lood ramen op de Kloosterzolder en een hedendaags herdenkingsmonument in de inpandige Kloosterhof. Spannende wetenswaardigheden en opdrachten passeren de Kloosterrevue. Wie gaat een grafteken natekenen, helpt mee om de kleding voor de begrafenisplechtigheid uit te zoeken en speelt het bottenspel? Wie weet hoe je een misgezang zingt? Wat is een Duivelsrooster. Of een Lijkplank of Liekbret?

Kosten € 5,00 per persoon
(uitsluitend op aanmelding en prijswijzigingen voorbehouden)

Voor informatie en reserveringen kunt u van dinsdag t/m vrijdag contact opnemen met Anastasia via 0599 581370 of per e-mail.

Ziekenzaal
Let op: tijdelijk niet beschikbaar
ScriptorRoem
Hoe wordt een Middeleeuws boek gemaakt?

Scriptorium Ten behoeve van de basiskennis wordt aandacht besteed aan boeken, de kruisheer als scriptor (schrijver), perkament, inkt, schrijfgereedschap, schriftsoorten en verluchten. Als activiteit wordt de gelegenheid geboden tot kalligraferen.

U wekt interesse bij de leerlingen door het project op te starten met een inktpotje met ganzenveer (bruikleenvoorwerp van Klooster Ter Apel) zichtbaar in de klas te plaatsen. Maar van wie is het? En waar komt het vandaan?

Met het lespakket Middeleeuwse Boekenkunst ontdekken leerlingen authentieke materialen in de Schrijfkamer op de Kloosterzolder, zoals een vel perkament, een rolstempel maar ook verfpoeders.

Spannende wetens­waar­dig­heden en opdrachten passeren de Klooster­revue. Wie gaat als kopiist aan het werk en schrijft een middel­eeuwse letter. Wie weet hoe je schrijf­inkt maakt? Wat is een persvorm? En hoe maak je van bladgoud een versiersel op de leren boekenkaft?

Kosten € 5,00 per persoon
(uitsluitend op aanmelding en prijswijzigingen voorbehouden)

Voor informatie en reserveringen kunt u van dinsdag t/m vrijdag contact opnemen met Anastasia via 0599 581370 of per e-mail.

Scriptorium
2020 © Museum Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook Instagram
colofon  |  privacy  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl