Homepage / Organisatie / Stichting Klooster Ter Apel

Stichting Klooster Ter Apel

Klooster Ter Apel wordt bestuurd door de gelijknamige Stichting.

Deze Stichting heeft ondermeer ten doel het instandhouden en beheren van monumenten beschermd op grond van de Monumentenwet 1988, in het bijzonder van het complex onroerende zaken bestaande uit Conventgebouw* van het kloostercomplex met daarbij behorende opstallen, erven, tuinen en omliggende gronden, alsmede het verrichten van al zodanige activiteiten die aan de Kloosterenclave en het Conventgebouw een functie kunnen geven op met name cultureel, religieus en kerkhistorisch terrein in de ruimste zin.

De stichting heeft tevens ten doel het in het Conventgebouw instandhouden van een Museum voor Klooster- en Kerkgeschiedenis & Religieuze Kunst**, alsmede het verrichten van al zodanige activiteiten die behoren tot de taken van een museum.

Toren Kloosterkerk

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het scheppen van voorwaarden gericht op de bevordering van het cultuurhistorisch besef, toerisme, educatie en recreatie, alsmede het verwerven, beheren, tentoonstellen en onderzoeken van de aan het Conventgebouw gerelateerde kunst- en geloofsobjecten, objecten met betrekking tot de geschiedenis van de Orde van het Heilig Kruis, de klooster- en kerkgeschiedenis van de provincie Groningen, de pelgrimsroute van Groningen tot D-Münster i/W, de rol van het klooster in de geschiedenis van Westerwolde en de geloofsstrijd in de grensregio van de zestiende en zeventiende eeuw.

Bestuur mr. F.A. Bergman, voorzitter
ing. B.G. Kloosterman, secretaris
drs. H.H. Keuker RA, penningmeester
drs. W.J. Witteveen
dr. R.F.E. Wolf

Directie drs. Margriet van Klinken

Fiscaal nummer: 809302068

*

Sinds 1992 behoort Klooster Ter Apel tot de UNESCO 'Top 100' van onroerende objecten in Nederland, beschermd krachtens internationaal recht. Deze kwaliteitsgarantie bevestigt de unieke status van Klooster Ter Apel en de onvervangbaarheid ervan.

**

Op 27 april 2006 is Klooster Ter Apel opgenomen in het Nederlands Museumregister.

2015 © Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5, Ter Apel [NL]   Tel. +31 [0]599 581370   info@kloosterterapel.nl
Twitter Facebook
colofon  |  sitemap  |  cookies  |  links  |  contact  |  mobiel
Klooster Ter Apel
Boslaan 3-5
Postbus 139
NL-9560 AC Ter Apel
Tel. +31 [0]599 581370
Fax. +31 [0]599 587140
www.kloosterterapel.nl
info@kloosterterapel.nl